overzicht van video-installatie, drie filmloops met beamer , drie monitors & soundtrack